Volgt u een andere routine? - Cochlear Family News (2024)

De meeste mensen nemen tijdens de zomer een pauze van werk of school en kunnen dan even iets anders doen. Misschien plant u een reis, een uitstapje naar het strand of gaat u kamperen. Of misschien ontspant u liever in de schaduw en kijkt u naar de wereld die voorbijgaat.
Wat uw plannen ook zijn, onthoud dat uw geluidsprocessor mogelijk wat extra zorg nodig heeft om u optimaal te laten horen, vooral als u veel buiten of in een warmer klimaat gaat zijn.

Houd het schoon
Het is het beste om zonnebrand aan te brengen voordat u uw geluidsprocessor opzet. Blijf voorzichtig wanneer u in de loop van de dag opnieuw zonnebrand aanbrengt. Hetzelfde geldt voor insectenwerende sprays, cosmetica en andere vloeistoffen en spuitbussen. Hanteer uw geluidsprocessor alleen met schone handen. Als er iets op uw geluidsprocessor komt, veegt u het af met een microvezeldoekje en voert u de dagelijkse reinigingsprocedure uit.

Houd het droog
Onze nieuwste geluidsprocessors zijn spat-, stof- en waterbestendig#, maar blootstelling aan zout water, chloorwater of zweet kan na verloop van tijd schade veroorzaken. Met een Cochlear™ Aqua+-accessoire kunt u tot twee uur genieten van het water tot een diepte van maximaal drie meter.*

Als het vochtig is, of als u veel zweet, veeg uw toestel dan af met een droge, schone doek en bewaar het in uw droogkit wanneer u het afdoet bij het douchen en ’s nachts.

Uw droogkit is specifiek ontworpen om vocht uit uw processor te verwijderen. Als u een Kanso® 2-geluidsprocessor gebruikt, heeft uw oplader voor thuis een ontvochtigingsfunctie.

Volgt u een andere routine? - Cochlear Family News (1)

Houd het uit direct zonlicht
Het is het beste uw geluidsprocessor te beschermen tegen extreme temperaturen of langdurige blootstelling aan direct zonlicht. Laat de geluidsprocessor niet in de auto liggen waar het erg warm kan worden (leg hem ook niet in de koelkast). Wanneer u het apparaat niet gebruikt, bewaart u het in de Cochlear-bewaaretui.

Houd het zand buiten
Na een dag op het strand moet u aan het eind van de dag uw dagelijkse reinigingsroutine uitvoeren en uw geluidsprocessor schoonmaken. Let vooral op zand, stof of andere korreltjes.

Houd het veilig
Met zoveel mogelijkheden om actief te zijn (ritjes in een pretpark, zwemmen in zee en andere buitensporten) helpt een bevestigingsmiddel uw geluidsprocessor veilig te houden tijdens uw avonturen.

Susan, een gebruiker van de Nucleus® 8 en een actieve wandelaar, zegt “Ik heb een hybride oplossing, daarom worden mijn processors vastgehouden door mijn oordopjes. Als ik geen oordopjes had, zou ik ze met een bevestigingsband of clips aan mijn shirt bevestigen. Ik zou niet het risico willen lopen dat ze in een ravijn vallen als ik een tak raak, mijn hoed afneem, er tegenaan stoot of uitglijd en val.”

Houd reserve-accessoires bij de hand
Als u van huis weggaat, vergeet dan niet alle benodigdheden mee te nemen om verbonden te blijven, zoals reservebatterijen en microfoonbeschermers, afhankelijk van uw type geluidsprocessor.

Bezoek nu de online winkel om te kopen wat u nodig hebt.

#De Cochlear Nucleus 8-geluidsprocessor is stof- en waterbestendig tot beschermingsniveau IP68 van de internationale norm IEC60529. De Nucleus 8-geluidsprocessor is getest tot een diepte van maximaal 1 meter gedurende maximaal 1 uur. Zie de betreffende handleiding voor meer informatie.

De Cochlear Nucleus 7-geluidsprocessor is stof- en waterbestendig tot beschermingsniveau IP57 van de internationale standaard IEC60529 wanneer u een oplaadbare batterijmodule gebruikt, en tot beschermingsniveau IP54 bij gebruik van een wergwerpbatterijmodule.

De Cochlear Nucleus Kanso 2-geluidsprocessor is stof- en waterbestendig tot beschermingsniveau IP68 van de internationale standaard IEC60529.

De Cochlear Nucleus Kanso-geluidsprocessor is stof- en waterbestendig tot beschermingsniveau IP54 van de internationale standaard IEC60529.

De Cochlear Osia 2-geluidsprocessor is, met uitzondering van het batterijvakje, stof- en waterbestendig tot beschermingsniveau IP57 van de internationale norm IEC60529. De Osia 2-geluidsprocessor met Aqua is waterbestendig tot beschermingsniveau IP68 wanneer u LR44 alkaline of nikkelmetaalhydride wegwerpbatterijen gebruikt. Zie de betreffende handleiding voor meer informatie.

De Cochlear Baha 6 Max-geluidsprocessor is, met uitzondering van het batterijvakje, stof- en waterbestendig tot beschermingsniveau IP68 van de internationale norm IEC 60529. Zie de betreffende handleiding voor meer informatie.

De Cochlear Baha 5-geluidsprocessor en de Cochlear Baha 5 Power-geluidsprocessor zijn, met uitzondering van het batterijvakje, stof- en waterbestendig tot beschermingsniveau IP63 van de internationale norm IEC60529. Zie de betreffende handleiding voor meer informatie.

De Cochlear Baha 5 SuperPower-geluidsprocessor is stof- en waterbestendig tot beschermingsniveau IP57 van de internationale standaard IEC60529. Zie de betreffende handleiding voor meer informatie.

* Het Aqua-accessoire en de Aqua -hoes zijn stof- en waterbestendig tot beschermingsniveau IP68 van de internationale standaard IEC60529 en kan onophoudelijk worden ondergedompeld in water tot 3 meter diep gedurende maximaal 2 uur. Zie de betreffende handleiding voor meer informatie.

Volgt u een andere routine? - Cochlear Family News (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated:

Views: 5562

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.