Willem van Leusdenlaan 69 - De Keizer Makelaarsgroep (2024)

Uniek! Appartement op de bovenste verdieping met uitzicht over Maarssen? Dan ben je bij de Willem van Leusdenlaan 69 aan het juiste adres. Dit appartement (maisonnette) is verdeeld over 2 verdiepingen en heeft een woonoppervlakte van maar liefst ca. 187 m², 2 goede slaapkamers (met mogelijkheid tot 3e), 2 dakterrassen, 2 badkamers, 2 parkeerplaatsen in de ondergelegen garage en een energielabel A.

Lopend het dorp in? Dat kan zeker! Op zeer korte afstand tref je een supermarkt, de bakker, drogist, diverse kledingwinkels en horecagelegenheden. In het voorjaar en de zomer komen veel boten voorbij varen op de Vecht, wat maakt dat het dorp erg levendig is! Daarnaast heeft Maarssen een prachtig buitengebied rondom de Vecht en ligt het appartement op korte afstand van de Maarssenveense plassen en het natuurgebied van Tienhoven. Op loopafstand is een bushalte gelegen en op fietsafstand ligt het treinstation met goede verbindingen naar Utrecht en Amsterdam. Ook met de auto ligt Maarssen erg centraal, binnen 25 minuten sta je al in Amsterdam of Utrecht.

De indeling van het appartement is als volgt:

Begane grond: verzorgde centrale entree met bellentableau en brievenbussen, hal met trappenhuis en liftinstallatie naar de verdiepingen en tevens is er toegang tot de privé bergingen en de ondergelegen garage.

Vijfde verdieping: zeer ruime hal die in het midden van het appartement is gelegen met toegang tot alle vertrekken. De hal is voorzien van meterkast, garderobe en trapopgang naar de 1e verdieping. De L-vormige woonkamer (46m²) is aan de achterzijde gesitueerd en heeft een goed formaat en prachtig vrij uitzicht over het kanaal. Vanuit de woonkamer is er een toegangsdeur naar het ruime dakterras (15m²), waar je heerlijk kunt genieten van de avondzon. Naast de zithoek is er plek voor een grote eettafel, voorheen was dit een zeer ruime slaapkamer (19m²), uiteraard is het mogelijk om hier weer een muur te plaatsen. Vanuit deze ruimte is ook het dakterras bereikbaar. De vele raampartijen maken het appartement zeer licht.

De andere kant van het appartement is ingericht als grote woonkeuken (20m²). Voorheen was de keuken kleiner en was hier ook een extra slaap-/werkkamer. Beide toegangsdeuren naar het zonnige dakterras (13m²) aan de voorzijde zijn nog aanwezig. De woonkeuken heeft een L-opstelling en is voorzien van diverse inbouwapparatuur. Ook hier is plek voor een leuke extra eethoek.

Vanuit de hal is de hoofdbadkamer (8m²) te betreden. De badkamer is voorzien van ligbad, toilet, wastafel en douche. Er is tevens ook een separaat toilet en wasruimte (7m²) aanwezig op deze verdieping.

Zesde verdieping: royale overloop met rondom knieschotten met bergruimte. Vanuit de overloop zijn 2 in grootte variërende slaapkamers bereikbaar. De hoofdslaapkamer(15m²) heeft een grote dakkapel aan kanaalzijde en plek voor een tweepersoonsbed met aan beide kanten toegang tot een inloopkast. De andere slaapkamer is maar liefst 25m² en is op dit moment ingericht als werkkamer. De ruimte is voorzien van dakramen en opstelplaats voor de Cv-ketel (2022). Aanwezigheid van 2e badkamer met douche, toilet en wastafel.

Bijzonderheden:
– appartement op 5e en 6e verdieping van maar liefst 187 m²;
– 2 royale slaapkamers met mogelijkheid tot 3e slaapkamer;
– aanwezigheid van liftinstallatie;
– de parkeergarage heeft een verwarmde afrit en 2 eigen parkeerplekken behorende bij het appartement;
– zowel aan voor- als achterzijde een heerlijk dakterras;
– grote woonkeuken met diverse mogelijkheden;
– veel privacy, groen en vrij uitzicht;
– gelegen op een zeer centrale locatie;
– actieve vve, de servicekosten bedragen ca. € 245,00 per maand;
– energielabel A;
– oplevering in overleg.

Interesse in dit appartement? Schakel direct jouw eigen NVM-aankoopmakelaar in.
Jouw NVM-aankoopmakelaar komt op voor jouw belang en bespaart je tijd, geld en zorgen.

Unique! Top floor apartment with a view over Maarssen? Then you have come to the right place at Willem van Leusdenlaan 69. This apartment (maisonette) is spread over 2 floors and has a living area of ??no less than approx. 187 m², 2 good bedrooms (with the possibility of a 3rd), 2 roof terraces, 2 bathrooms, 2 parking spaces in the garage below and an energy label A.

Walking into the village? That's certainly possible! At a very short distance you will find a supermarket, bakery, drugstore, various clothing stores and catering establishments. In spring and summer many boats pass by on the Vecht, which makes the village very lively! In addition, Maarssen has a beautiful rural area around the Vecht and the apartment is a short distance from the Maarssenveense lakes and the nature reserve of Tienhoven. There is a bus stop within walking distance and the train station with good connections to Utrecht and Amsterdam is within cycling distance. Maarssen is also very central by car, you can be in Amsterdam or Utrecht within 25 minutes.

The layout of the apartment is as follows:

Ground floor: well-maintained central entrance with doorbells and mailboxes, hall with staircase and elevator installation to the floors and there is also access to the private storage rooms and the garage below.

Fifth floor: very spacious hall located in the middle of the apartment with access to all rooms. The hall has a meter cupboard, wardrobe and stairs to the 1st floor. The L-shaped living room (46m²) is located at the rear and has a good size and beautiful unobstructed view over the canal. From the living room there is an access door to the spacious roof terrace (15m²), where you can enjoy the evening sun. In addition to the seating area, there is room for a large dining table, previously this was a very spacious bedroom (19m²), of course it is possible to place another wall here. The roof terrace is also accessible from this room. The many windows make the apartment very light.

The other side of the apartment is furnished as a large kitchen-diner (20m²). Previously, the kitchen was smaller and there was also an extra bedroom/study room. Both access doors to the sunny roof terrace (13m²) at the front are still present. The kitchen/diner has an L-shape and is equipped with various built-in appliances. There is also room for a nice extra dining area here.

The main bathroom (8m²) can be entered from the hall. The bathroom has a bath, toilet, sink and shower. There is also a separate toilet and laundry room (7m²) on this floor.

Sixth floor: spacious landing with all-round knee walls with storage space. 2 bedrooms varying in size are accessible from the landing. The master bedroom (15m²) has a large dormer window on the canal side and room for a double bed with access to a walk-in closet on both sides. The other bedroom is no less than 25m² and is currently furnished as an office. The room has skylights and space for the central heating boiler (2022). Presence of 2nd bathroom with shower, toilet and sink.

Particularities:
- apartment on the 5th and 6th floor of no less than 187 m²;
- 2 spacious bedrooms with the possibility of a 3rd bedroom;
- presence of elevator installation;
- the parking garage has a heated exit and 2 private parking spaces belonging to the apartment;
- a lovely roof terrace at both the front and rear;
- large kitchen/diner with various options;
- lots of privacy, greenery and unobstructed views;
- located in a very central location;
- active homeowners' association, the service costs are approximately € 245.00 per month;
- energy label A;
- Delivery in consultation.

Interested in this apartment? Immediately engage your own NVM purchasing agent.
Your NVM purchasing agent will represent your interests and save you time, money and worries.

Willem van Leusdenlaan 69 - De Keizer Makelaarsgroep (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated:

Views: 6424

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.